COSTA INTERPRETER CENTER

DIN PÅLITLIGA PARTNER INOM TOLKNING OCH ÖVERSÄTTNING

 
 

Varför välja oss?

Professionella tolknings- och översättningstjänster för dig

Costa Interpreter Center erbjuder effektiva och kvalitativa tjänster enligt dina behov. Oavsett om det gäller behov av en tolk för ett viktigt möte eller översättningstjänster för privatpersoner eller företag, så tar vi hand om det. I dessa situationer är snabb och pålitlig service av avgörande betydelse, och det strävar vi efter att kunna erbjuda.

Vi betjänar inom hela Europa, framförallt på de spanska områdena Costa del Sol och Costa Blanca. Vi hjälper dig med tolknings- och översättningstjänster där du befinner dig.

Tjänster

Översättningar

Professionell översättning – begär en kostandsfri offert

För såväl företag som privatpersoner, begär en kostnadsfri översättningsoffert.

Dokument, certifikat, manualer, menyer, översättning av hemsidor eller produktbeskrivningar, oavsett vad så gör vi jobbet åt dig.

Även auktoriserade, d.v.s. officiella översättningar, fås via oss.

Företagskonsultation

Nå ut till dina potentiella kunder

Vi strävar efter att förbättra ditt företags synlighet och möjligheter att nå nya kunder över språkgränserna. Genom rätt budskap uttryckt på ett korrekt språk förmedlar vi dina företagsprodukter eller -tjänster till försäljning åt potentiella kunder.

 

Låt inte språkbarriären begränsa din affärsverksamhet!

 

För företag

 

Tolkning

Vi erbjuder följande tolkningstjänster

Närvarotolkning

Tolken arbetar tillsammans med dig på plats och möjliggör en kommunikation när ett gemensamt språk saknas.

Telefontolkning

Tolken tolkar via telefon när kunden och den andra parten befinner sig i samma utrymme. Alternativt är alla parter på samma linje, d.v.s. i en telefondiskussion sinsemellan.

Informationstolkning

Informationstolkning kan användas t.ex. när en berörd part behöver underrättas om en tidsbokning antingen via telefon eller textmeddelande.

Förhandlingstolkning

När tolk behövs i olika situationer inom affärsvärlden, t.ex. vid förhandlingar, presentationer eller företagsbesök.

Konsulttjänster för företag

Det spanska Andalusien och hela Solkusten i synnerhet har blivit ett hem för tusentals utlänningar från drygt hundra olika länder. Under de senaste åren har antalet turister i Andalusien årligen uppgått till över 10 miljoner. Det innebär en enorm mängd av potentiella kunder, som kan nås genom en rätt inriktad förmedlan.

Som exempel kan nämnas att finsksamhället på Solkusten utgör ett av världens största utomfinska samfund, och det består uppskattningsvis av ända upp till 25.000-30.000 finländare, vilka bor eller tillbringar en stor del av året i området.

I förhållande till befolkningsmängden beräknas finländarna utgöra den näst största folkgruppen på Solkusten strax efter britterna.

Kontakta oss så tar vi tillsammans reda på hur ditt företag kan dra nytta av den växande turismen på ditt område.

Låt oss riva språkhindren åt dig!

Business Meeting
 

Jobba hos oss?

Tolk/översättare

Vi söker ständigt efter professionella tolkar och översättare som vill arbeta med oss.

Om du är en av dem, skicka din CV och din ansökan eller en kort videopresentation till adressen

info@costainterpretercenter.com

Ta kontakt eller begär en offert

©2019 Costa Interpreter Center Ltd.   |   FO-nummer: 3016196-4 (finländsk)

 

Costa Interpreter Center Ltd.

Postadress: Tilkgatan 39 A, 6. vån, 00300 Helsingfors
tel. +358 50 5607585, +34 633 143 289

info@costainterpretercenter.com